A downloadable game

System opisujący przygody w miasteczku Hillswood, rządzonym przez kowbojów i wiedźmy.

Z pozdrowieniami dla ekipy z discorda Ryzyka Narracyjnego, gdzie pomysł się narodził 🙂

Download

Download
Wiedźmy z Teksasu.pdf 144 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.